Zasób

Archiwum Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu pełni funkcję archiwum centralnego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Ks. Misjonarzy. Przed rokiem 1912 mieściło się ono w domu Księży Misjonarzy przy kościele p.w. św. Wincentego a Paulo na Kleparzu w Krakowie.

Zawiera w głównej mierze zbiory pozostałe po misjonarskich prowincjach skasowanych  w czasie rozbiorów (warszawska, wileńska) jak również prowincji krakowskiej (od 1918 polskiej), wiceprowicji amerykańskiej i brazylijskiej.

Archiwalia dawnej Prowincji Warszawskiej (1685-1864) obejmują dokumenty m.in. domów i kościołów Księży Misjonarzy w Gnieźnie, Płocku, Poznaniu i Warszawie.

Pozycje archiwalne dawnej Prowincji Litewskiej (1794-1842) dotyczą m.in. domów i kościołów w Wilnie, Siemiatyczach, Iłukszcie, Worniach.

Zasoby dawnej Prowincji Krakowskiej (1865-1918) a obecnie Polskiej (od 1918) stanowią najliczniejszy zespół i zawierają dokumenty domów i kościołów krakowskich: na Stradomiu, Kleparzu, Nowej Wsi oraz w Białym Kamieniu, Brzeźnicy, Bydgoszczy, Drągowinie, Dziedrzychowicach, Gozdnicy, Grodkowie, Ignacowie, Ilowej, Jezierzanach, Jordanowie, Krzeszowicach, Lwowie, Milatynie Nowym, Odporyszowie, Pabianicach, Paradyżu, Przewozie, Rokitnie, Sarnkach Nowych, Skwierzynie, Słubicach, Sopocie, Tarnowie, Witkowie Nowym, Witoszynie, Wrocławiu, Zakopanym, Żaganiu.

W skład tego zespołu wchodzą również archiwalia dotyczące Seminarium Internum (nowicjatu), studiów: Seminarium Krakowskiego pod zarządem misjonarzy, Instytutu Teologicznego, oraz akta personalne członków Zgromadzenia.

Osobne zespoły tworzą akta wiceprowincji amerykańskiej i brazylijskiej (od początku XX wieku) oraz akta misji chińskiej (1929-1949).

Archiwalia dotyczące poszczególnych domów obejmują m.in.

 • akta fundacyjne,
 • dokumenty biskupie i królewskie Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego Jana III Sobieskiego i Augusta II Sasa,
 • katalogi i dane personalne ks. misjonarzy od początku ich działalności w Polsce, m.in. misjonarzy warszawskich (od 1675 do poł. w. XIX) i stradomskich (1686-1874),
 • wydzielone akta personalne w ramach Prowincji Galicyjskiej,
 • zapiski i kroniki głównie z w. XIX,
 • materiały dotyczące działalności seminariów wewnętrznych (Seminarium Internum)
 • materiały dotyczące działalności seminariów wewnętrznych diecezjalnych – m.in. seminarium diecezjalnego krakowskiego 1621-1901,
 • szpitali – m.in. Św. Rocha w Warszawie oraz Św. Łazarza w Krakowie,
 • drukarń seminaryjnych – m.in. Specimen characterum sive Typorum Typographiae Seminarii Episcopalis Academico-Dioecesani Cracoviensis,
 • księgi rachunkowe – m.in. domu stradomskiego z 1. 1744-1801, 1888-1892, 1901-14,
 • inwentarze kościelne – m.in. kościoła i domu stradomskiego z 1. 1728, 1798, 1810, 1822, 1835, 1872, 1875 i z w. XX,
 • katalogi biblioteczne – m.in. biblioteki ks. misjonarzy w Poznaniu z 1859 i na Stradomiu w Krakowie 1743 i 1829.

W archiwum księży misjonarzy znajdują się także archiwalia wincentyńskie obejmujące:

 • akta Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
 • akta Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia,
 • akta Towarzystwa św. Wincentego a Paulo,
 • akta Stowarzyszenia Dzieci Maryi i Cudownego Medalika).

Przechowuje się w nim również:

1) odpisy bulli papieskich,

2) listy św. Wincentego a Paulo do Księży Misjonarzy w Polsce,

3) korespondencję z generałami Zgromadzenia od 2 połowy wieku XVII po czasy współczesne,

4) zarządzenia wizytatorów poszczególnych prowincji od 1685 po czasy współczesne,

5) rękopiśmienne podręczniki i notatki z wykładów seminaryjnych, głównie z zakresu teologii i filozofii z w. XVIII-XIX,

6) Zbiór fotografii dotyczących działalności Księży Misjonarzy w Polsce i zagranicą,

7) Annales Jana Długosza – odpis z w. XVI/XVII, w trzech tomach, zawierający teksty ksiąg VII-XII, oprawny w skórę tłoczoną ślepo radełkiem w postacie ewangelistów i ojców Kościoła, z superexlibrisem z h. Leliwa oraz literami: A – B C – P

8)  Fascykuły rękopisów i druków ulotnych z 2. poł. w. XVIII i 1. poł. w. XIX, zawierających m.in. listy pasterskie, kazania, sumariusze przywilejów kościelnych, mowy pogrzebowe, panegiryki, mowy sejmowe z 1. 1766-94, materiały dotyczące działalności Sejmu Czteroletniego i Komisji Edukacji Narodowej, zarządzenia Fryderyka Wilhelma dla Prowincji Prus Południowych z 1. 1793-1804 i in., w tym część księgozbioru prymasa Michała Poniatowskiego.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »