regulamin

Archiwalia historyczne są udostępniane po około 50 latach od ich utworzenia a archiwalia personalne po około 100 latach.

statut

Archiwum przechowuje, zabezpiecza i konserwuje posiadane akta oraz udostępnia materiały archiwalne.

Zasób

W skład zasobów Archiwum wchodzą archiwalia wytworzone przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy w Krakowie.

Archiwum

Archiwum przyjmuje interesantów

poniedziałek 9.00 – 12.00

środa 14.00 – 17.00

ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków

tel. 12 422 88 77

archiwum@misjonarze.pl

Kontakt z Archiwum

ul. Stradomska 4
31-058 Kraków
tel. 12 422 88 77
Powyższe informacje mają charakter poufny, zbierane są wyłącznie w celu potwierdzenia przyjęcia na wybrany termin spotkania i nie naruszają Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies